AML CONFERENCE 2023

PANKADE JUHTROLL RAHAPESU TÕKESTAMISEL

THE LEADING ROLE OF BANKS IN COMBATING MONEY LAUNDERING

2. november 2023


Korraldaja

Koostööpartnerid

Toimumiskohad

Kohapealne konverents @Hestia Hotel Europa

Aadress: Paadi 5, 10151 Tallinn

Veebikonverents @Wildix Wizywebinar

Eeskõnelejad


Olavi LEPP

Pangaliidu juhatuse esimees ja Swedbanki Eesti juht

Kilvar KESSLER

Finantsinspektsioon, juhatuse esimees

Marilin PIKARO

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), direktor

Katrin TALIHÄRM

Pangaliidu tegevjuht

Matis MÄEKER

Rahapesu Andmebüroo juht

Norman AAS

Sorainen, Partner, vandeadvokaat

Raul VAHTRA

Swedbank juhatuse liige, finantskuritegude tõkestamise divisjoni direktor

Andre NÕMM

Finantsinspektsiooni juhatuse liige

Heikko MÄE

Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht

Kadri KIISEL

LHV Panga juhatuse esimees

Urmas SOMELAR

Merko Ehitus juhatuse liige

Siiri GRABBI

Pangaliidu rahvusvaheliste sanktsioonide töögrupi juht

Karolin SOO

Õiguskantsleri büroo Ettevõtluskeskkonna

osakonna nõunik

Sören MEIUS

LHV Pank rahapesu tõkestamise vastavuskontrolli osakonna

tiimi juht

Rainer OSANIK

Rahandusministeeriumi Rahandusteabe poliitika osakonnajuhataja

Monika TOMBERG

Holm Bank juhatuse liige ja juriidilise osakonna juht

Miiko VAINER

SEB Pank ja Pangaliidu Rahapesu tõkestamise toimkonna juht

Jüri SEILENTHAL

Välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika ja rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide osakonna peadirektor

Külli KURVITS

Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonnajuht 

Prof. Shahab ANBARJAFARI

Director of AI in PwC and AI Lead in LHV Pank

Mati OMBLER

Siseministeeriumi nõunik


Konverentsil osalevad Eesti Pangaliidu liikmespangad

Konverentsi edusse panustavad institutsioonid

Päevakava I Agenda

The conference working language will be Estonian and English – full day simultaneous translation is provided. 

Please find the English agenda HERE


8:30 – 8:55

Hommikukohv ja -eine


8:55 – 9:00

Päevajuhi avasõnad

Heikko MÄE, Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht


9:00 – 9:15

Konverentsi avakõne

Olavi LEPP, Pangaliidu juhatuse esimees ja Swedbanki Eesti juht


9:15 – 9:45

Konverentsi avaettekanne

„EBA publishes fourth Opinion on money laundering and terrorist financing risks across the EU. “

Marilin PIKARO, Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) direktor


9:45 – 10:15

Ettekanne

„Finantsinspektsiooni strateegiline vaade pankade riski ja AML

poliitikakujundusele. “

Kilvar KESSLER, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees


10:15 – 11:00

Avatud diskussioon

„Kuidas leida mõistlik tasakaal regulatsioonide rägastiku vs praktilise

riskijuhtimise vahel. “

Kadri KIISEL, LHV Panga juhatuse esimees

Kilvar KESSLER, Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

Urmas SOMELAR, Merko Ehitus juhatuse liige

Vestlusringi juhib

Heikko MÄE, Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht


11:00 – 11:30

Kohvi ja energiapaus ning esinejate/osalejate mõttetalgud


11:30 – 12:00

Ettekanne

„Rahapesu Andmebüroo tähelepanekud rahapesu ja terrorismi rahastamise suundumustest 2023. “

Matis MÄEKER, Rahapesu Andmebüroo juht


12:00 – 12:15

Presentation

„IMFi Põhja- ja Baltikumi (NBC) pangandussektorile suunatud piiriüleste rahapesu ohtude ja haavatavuste analüüs – soovitused Eestile võimalike riskide maandamiseks. “

Andre NÕMM, Finantsinspektsiooni juhatuse liige


12:15 – 13:00

Avatud vestlusring

„MONEYVAL’i järelmid ja järeltegevused ning fookused uueks hindamiseks. “

Rainer OSANIK, Rahandusministeeriumi Rahandusteabe poliitika osakonnajuhataja

Mati OMBLER, Siseministeeriumi nõunik

Sören MEIUS, LHV Panga rahapesu tõkestamise vastavuskontrolli osakond

Vestlusringi juhib

Matis MÄEKER, Rahapesu Andmebüroo juht


13:00 – 14:00

Lõuna koos esinejate/osalejate vabas õhkkonnas vestlusringidega


14:00 – 14:45

Avatud vestlusring

„Makseteenuse kättesaadavus ettevõtluses – finantskaasatuse ja üle-

reageerimise (soovimatu de-riskimine) piirid. “

Andre NÕMM, Finantsinspektsiooni juhatuse liige

Karolin SOO, Õiguskantsleri büroo ettevõtluskeskkonna osakonna nõunik

Miiko VAINER, Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna juht, SEB Pank

Vestlusringi juhib

Monika TOMBERG, Holm Bank juhatuse liige ja juriidilise osakonna juht


14:45 – 15:00

Ettekanne

„AML infovahetus ja GDPR: AML paketi ootuses – finantskuritegevuse

tõkestamine ja tagatised andmete kaitsmisel. “

Raul VAHTRA, Swedbank juhatuse liige, finantskuritegude tõkestamise divisjoni direktor


15:00 – 15:30

Data science presentation

“How AI could be transforming the Banking sector at large and AML/CFT in particular. “

Prof. Shahab ANBARJAFARI, Director of AI in PwC and AI Lead in LHV Pank


15:30 – 16:00

Kohvi ja energiapaus ning esinejate/osalejate mõttetalgud


16:00 – 17:00

Avatud vestlusring

„Vene sõja mõjutused Põhjamaade- ja Balti riikide riskipildile sanktsioonidega

vastavuse tagamisel kaubandussanktsioonide näitel. “

Jüri SEILENTHAL, Välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika ja rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide osakonna peadirektor

Külli KURVITS, Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonnajuht

Siiri GRABBI, Pangaliidu rahvusvaheliste sanktsioonide töögrupi juht, Coop Pank

Vestlusringi juhib

Norman AAS, SORAINEN partner ja vandeadvokaat


17:00 – 17:05

Konverentsi ametlik lõpetamine ning päevajuhi ja Pangaliidu tegevjuhi lõpusõnad

Heikko MÄE, Coop Pank juhatuse liige ja riskijuht

Katrin TALIHÄRM, Pangaliidu tegevjuht


AML-2023 konverents on lõppenud!

Kohtumiseni AML Conference 2024 “V Juubelikonverentsil”

Kõik koostööküsimused ja lisainfo palume saata: info@finesto.ee või (+372) 5173623

Enda huvist ja/või osalemise soovist AML-2024 konverentsil saate aegsasti teada anda alltoodud registreerimisvormil!